Bùi Hiển
Nguyễn Công Hoan
Khái Hưng
Nelson Algren
Nguyễn Công Hoan
Vũ Trọng Phụng
Bùi Hiển
Nguyễn Công Hoan
Nguyễn Công Hoan
Guy de Maupassant
Nguyễn Công Hoan
Vũ Trọng Phụng
Nguyễn Công Hoan
Nguyễn Công Hoan
Thạch Lam
Vũ Trọng Phụng