Dự án lưu trữ file flash, tập trung vào các flash Việt hoá.

Hiện tại các file flash được chạy bằng Ruffle. Mã nguồn này vẫn đang trong quá trình phát triển và chưa thể chạy hết tất cả các file flash.

Mới được tải lên
Thống kê

Hiện có tổng cộng 7330 flash được lưu trữ.

Nguồn Tình trạng backup Số lượng file % chạy được bằng Ruffle (ước tính)
thiepviet.com done (30/7/2023) 924 ~100%
armorgames.com done (31/7/2023) 3632 ~10%
notdoppler done (1/8/2023) 2637 ~10%